Untitled Document Resource id #6
ข้อมูลเฉพาะของ เครื่องดักแมลง Model COYOTE 4ESS
ประเภท
  ชนิดช็อต ใช้ไฟ AC220V 50Hz
โครงสร้าง
  สแตนเลส 304 ทุกชิ้นส่วนของเครื่อง
ขนาดเครื่อง
  กว้าง 40ซม. x ยาว 64.5 ซม. x หนา 14 ซม.
ขนาดถาด
  กว้าง 14 ซม. x ยาว 61 ซม. x ลึก 4 ซม.
วัสดุของถาด
  ไฟเบอร์กลาส
จำนวนหลอดไฟ
  4 หลอด
ชนิดหลอดไฟ
  หลอด Blacklight 20 W UVA
น้ำหนักเครื่อง
  10 กิโลกรัม
รับประกัน
  รับประกันโครงสร้าง 5 ปี ตัวช๊อต 1 ปี
ราคา
  8,500 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ด้านหน้าและด้านหลังหลัง เปิดทั้ง 2 ข้างเพื่อรับแมลง
เหมาะสำหรับทางเข้าออกของ Line ผลิต
ภาพเปรียบเทียบระหว่างรุ่น 2 หลอด กับ 4 หลอด


คุณสมบัติ
    โครงสร้างเครื่องดักแมลง ตะแกรงช๊อตแมลง ถาด ทุกชิ้นส่วนของเครื่องผลิตจาก สเตนเลส 100 % (304) จึงทนทานต่อทุกสถาวะไม่ก็ให้เกิดสนิม
   รวมถึงการป้องกันหลอดไฟแตกแล้วมาปนเปื้อนภายใน Line ผลิต เพราะมี แผ่นอคิริคขนาด 4 มม. ป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่ง จึงเหมาะกับ
  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนระบบมาตรฐานการจัดการ GMP , HACCP , ISO ฯลฯ
 เครื่องดักแมลง ปราศจากสารเคมี ไม่ทำร้ายมลภาวะ
    ปัจจุบันสถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
    ได้เล็งเห็นอันตราย อันเกิดจากสารเคมี โดยหันมาใช้เครื่องดักแมลง ซึ่งเป็นเครื่องดักแมลงชนิดอิเล็คทรอนิคส์
    ใช้แสง BLACKLIGHT ที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง โดยปราศจากสารเคมี
 การทำงานเครื่องดักแมลง
    • ใช้แสง BLACKLIGHT ล่อแมงต่างๆบินเข้ามาใกล้
    • กำจัดแมลงต่างๆโดยการ ช็อตด้วยไฟฟ้า แรงดันกระแสสลับ
    • ชุดช็อตควบคุมด้วยอิเล็คทรอนิคส์ ปรับความถี่ กำลังไฟ 2800 โวลท์
    • การทำงานของเครื่อง กำจัดแมลงไม่กระเด็น ไม่เกิดกลิ่นเหม็นไหม้
 ทำไมจึงควรใช้เครื่องดักแมลงแทนสารเคมี
     สารเคมีต่างๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีความปลอดภัยในปัจจุบัน แต่ในอนาคตไม่อาจรู้ได้ว่าจะมีสารพิษ
     ตกค้างเป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง อีกประการหนึ่ง แมลงต่างๆก็มีวิวัฒนาการสามารถปรับตัวเพื่อต่อต้านสารเคมี
      ฉะนั้นเครื่องดักแมลง จึงมีความปลอดภัยสูงกว่า ประหยัดกว่า และไม่มีผลข้างเคียงในอนาคตอีกด้วย
 เครื่องดักแมลง
     มีรูปแบบที่สวยงาม แข็งแรง ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ชุดช็อตกินไฟน้อยช่วยท่านประหยัดได้มากกว่า เมื่อเทียบกับ
      การกำจัดแมลงแบบทั่วไป Copyright © 2009 SNK2009 Ordinary Partnership